Zajímá vás, jak vznikla vaše zeměkoule?

Ponořit se do minulosti je možností, jak můžeme poznat celou řadu skutečně zajímavých a unikátních věcí. Ty nejzajímavější logicky mohou souviset právě s naší zemí a tím, jak vznikla. A jelikož mě dané téma skutečně fascinuje, rozhodl jsem se, že ho lehce přiblížím i vám samotným. Pojďme se tedy podívat na to, jak naše země vznikla. Přesné časové období samozřejmě není příliš známo, ale v tomto směru se odhaduje, že tomu bylo zhruba před 4,6 miliardami let. Princip vzniku byl poměrně jasná, a to akrece z pracho-plynného disku, který obíhal kolem slunce. Postupem času se z daného prachu začala formovat tělesa, u kterých začala vznikat první gravitace. Ta měla logicky za následek to, že mohla přitahovat další částice, které se postupně nabalovali na celé těleso a naše planeta tak postupně vznikala a vznikala.

Vše začíná roztaveným, povrchem

Důležitým faktem, který je rozhodně výrazně zajímavý, je mimo jiné také to, že samotná země byla tvořena roztaveným povrchem, a to po poměrně dlouhou dobu, konkrétně potom po dobu jedné miliardy let. Následně docházelo k tomu, že byl daný povrch doslova bombardován dalšími pevnými materiály a částicemi, které postupně vznikaly v naší sluneční soustavě. To logicky znamenalo nejenom zvětšování povrchu, ale i to, že mohl vzniknout takzvaný magmatický oceán. Vytvářely se také jednotlivé vrstvy naší země, jelikož v souvislosti s kapalným povrchem klesalo železo a další prvky do středu samotného pláště, zatímco na jeho povrchu zůstávaly ty lehčí.

Vlivem toho tedy začala vznikat samotná zemská kůra, a to v podobě různých hornin. Dnes vědci mají k dispozici několik unikátních nálezů, které jasně demonstrují to, že některé jsou staré i 4 miliardy let. Na vznik zemské kůry ale měly mimo jiné vliv také četné radioaktivní látky, stejně jako aktivita sopek, nebo četné tektonické procesy.

Jak to bylo se vzduchem?

Co vedlo k tomu, že je naše planeta obyvatelná a můžeme na ní dýchat, to byly plyny, které se postupně uvolňovaly právě z lávových oblastí. Nejčastěji to byl vodík, ale i helium. Vlivem hmotnosti na ně téměř neměla vliv gravitace a tak unikaly dále, a tak si země udržovala hlavně vodní páry a oxid uhličitý. Dokonce se začala tvořit první mračna a vznikaly první srážky, které ochlazovaly celé povrch země, který měl v této době teplotu okolo 300 stupňů Celsia. A jelikož se jednalo o neustále se opakující cyklus, ochlazovala se země více a zároveň vznikaly první vodní plochy – dnešní oceány.

V této době samozřejmě vznikl i první život, a to v podobě drobných bakterií a samozřejmě i dalších organismů menšího charakteru. Postupem času vznikaly první organické látky a spolu s tím, jak se zvyšovala koncentrace kyslíku v atmosféře, se neustále vyvíjeli, což samozřejmě vedlo postupem času k tomu, že se vytvářely složitější a větší organismy. A na konci celého tohoto procesu jsme samozřejmě my jako lidé, jsou to ale i zvířata, stejně jako rostliny, které denně potkáváme po celé naší zemi.