Těhotenství a genetika – prenatální test

Genetika se týká mnoha oblastí našeho života. V tomto směru je třeba říci, že je to i oblast těhotenství, jelikož vlivem genetiky můžeme pozorovat i to, jaké dítě se nám narodí. S tím souvisejí nejenom jeho pozitivní vlastnosti, ale třeba i různé problémy. A ty souvisejí hlavně s chromozomální vadou. V tomto směru tak začaly lékaři s novými postupy, které se zaměřují na oblast těhotenství a genetiky a tak každé matce doporučí a samozřejmě také provedou takzvaný prenatální test. A ten je možností, jak případné vady plodu zjistit ještě před tím, než se narodí. A pokud se dané vady skutečně zjistí, je samozřejmě možné těhotenství ukončit, aby nedošlo k riziku toho, že se narodí právě postižené dítě.

Jak test probíhá?

Jedná se o poměrně jednoduchou metodu, jelikož v tomto směru je použitý pouze vzorek krve každé těhotné ženy. Z tohoto vzorku je poté izolována DNA, která patří samotnému plodu a následně je tato DNA analyzována. A to právě za účelem vyšetření v rámci nejčastějších chromozomálních vad. Mezi ty nejčastější, které se v tomto směru mohou objevit, patří určitě tři syndromy, a to Downův syndrom, Edwardsův syndrom a Pataův syndrom.

V souvislosti s průběhem daného testu je třeba říci to, že existují také další, tedy jiné metody, které v tomto směru umožní zjistit případné vady a problémy budoucího potomka. Jedná se hlavně o testy neinvazivní, ale u nich je třeba říci, že výsledky nejsou tak uspokojivé, jako u metody invazivní, která je spojena právě s odběrem krve. V tomto směru je tedy jasné, že je využívána o mnoho více.

Ne vždy je test stoprocentní

Samozřejmě v daném ohledu musím říci, že i doporučovaný test nemusí být ve všech ohledech stoprocentní a tak se mohou objevit případné potíže, které jsou s dědičností a vadnými chromozomy spojeny. Daný test se je ale snaží odhalit, a pokud je výsledek negativní, přesto se může pokračovat v rámci dalších vyšetření, které tak dané riziko ještě o něco snižují. A to je pro všechny nastávající rodiče určitě dobrá zpráva, jelikož budou mít poměrně velkou jistotu toho, že právě jejich miminko bude opravdu zdravé a tak si budou moci užívat všechny radosti, které jsou s ním spojené,

Co je také důležité, to je dodržení přesných postupů a také zkušenosti konkrétních lékařů, kteří testy vykonávají. I to logicky snižuje rizika, která mohou být s tímto problémem přímo spojena. Samozřejmě stále je třeba se v tomto ohledu neustále vyvíjet, a to hlavně proto, že dané testy jsou poměrně výraznou novinkou používanou pouze několik let. Přesto mají řadu příznivců a pozitivních výsledků, což logicky povede také k tomu, že se budou zdokonalovat až ke stoprocentní úspěšnosti. Stejně tak ale bude docházet i k tomu, že budou vznikat stále nové a nové testy, které aktuálně možná existují zatím jenom v laboratorních podmínkách. Z těch, které se totiž využívají běžně, musím zmínit tři, a to konkrétně testy nazývané jako Harmony, Prenascan a poté Materni521Plus.