Jaký bude internet marketing pro novou generaci?

Jaký bude internet marketing pro novou generaci?

Pokrok člověk nezastaví. To platí především v oblasti digitálních technologií. Nikoho už nepřekvapí, že dvouleté dítě ovládá telefon a tablet, podle obrázku si najde oblíbenou pohádku a sám si ji přetočí na oblíbenou část. Dřív to bylo tak trochu sci-fi, nikdo si nedokázal představit, že bude nosit v kapse, počítač, přehrávač hudby, telefon a foťák, to všechno spojené v jednom přístroji, kterým je smartphone. Mobilní telefony a smartphone se staly pro nově nastupující generaci naprostou samozřejmostí. Budoucí generace, v současné době generace těch nejmladších, narozených v době dotykových obrazovek, bude vyžadovat interakci. A jak se tato nová generace jmenuje?

Všichni moc dobře známe označení minulých generací, které začíná od písmene X. Generace X jsou děti narozené v letech 1965 až 1985. Následovníky je generace Y, což jsou děti z let 1986 až 1995. Tato generace je již v současné době ekonomicky aktivní a je jí přizpůsoben internet marketing. Vyžadují vyšší standardy, zodpovědnost a sociální jistotu. Požadují flexibilní pracovní dobu i místo zaměstnání. Do roku 2025 budou tvořit převážnou část populace v produktivním věku.

Dále zde máme generaci Z, která jako první vyrostla na síti World Wibe Web, a to od samého začátku. Této skupině se začalo říkat trefně “digitální domorodci”. Jaký je tedy rozdíl mezi generací Z a Y? Je to jednoduché, generace Y si pamatuje i život před vzestupem využívání masových technologií. Generace Z se narodila v období po.

Na řadu přijde generace alfa

Není to tak dlouho, co se začalo mluvit o nové generaci. Její prozatímní označení je “alfa”. Jsou to děti narozené po roce 2010. Toto je období, ve které byl na trh uveden první iPad, instagram a slovo aplikace se stalo slovem roku. Nikoho asi nepřekvapí, že stejně jako děti z generace Z jsou i tyto děti z generace Alfa považovány za “digitální domorodce”. Jsou neustále online a je to přirozená součást jejich životů.

Podle odborníků na internet marketing je potřeba se na tuto generaci pořádně překvapit. Na trhu by měla přijít kolem roku 2025. Této generaci se bude muset přizpůsobit úplně všechno, klasický marketing, internet marketing, vlastně úplně všechno. Generace alfa je od útlého dětství obklopena obrazovkami, jak mobilních telefonů, tak tabletů a počítačů. Počítá se s tím, že budoucnosti budou vévodit více telefony, než laptopy. Firmy by tak měly svoje webové stránky uzpůsobit těmto zařízení a bude to naprostá nutnost. Další možností jsou i mobilní aplikace, které však musí být naprosto uživatelsky jednoduché, přehledné a uzpůsobené uživatelským potřebám.

Co se týče sociálních médií, ty budou jejich naprostou součástí a jsou pro ně přirozené. Normální budou zvýšené nároky na život, mnohem větší, než tomu bylo doposud a velkou roli v tom hrají právě zmiňovaná sociální média. Dříve jsme neviděli člověku tak hluboko do soukromí, ale pokud na nás z každého rohu neustále vyskakují fotky lidí z dovolených a večírků, budeme i my chtít tímto způsobem žít a tím pádem se budeme více snažit, abychom tohoto cíle dosáhli. Internet marketing v těchto věcech sehraje velkou roli a v budoucnu to bude ta nejvíce využívaná forma reklamy.

Vývoj vzdělanosti v České republice

Vývoj vzdělanosti v České republice

Co s každou společností a celkově sociálními ukazateli jistě souvisí, to je vzdělání. Já, jako student si samozřejmě uvědomuji, nakolik je vzdělání v současné době důležité. To ale neznamená, že si to uvědomuje skutečně každý z nás. Vlivem toho mohou vznikat propastné rozdíly právě mezi vzdělanými a nevzdělanými lidmi. Pokud bych chtěl mít konkrétní, je určitě dobré zmapovat vývoj v této oblasti za posledních 50 let. A nutno říci, že se rozhodně změnilo hodně. Pojďme si přiblížit, co to bylo.

Začínáme v šedesátých letech minulého století

Pokud začneme právě v této době, je třeba zmínit, že většina lidí měla samozřejmě zvládnutou základní školní docházku. V tomto směru bylo vše v pořádku. Mnohem hůře na tom ale bylo školství střední, jelikož takové vzdělání měl zhruba pouze jeden člověk z dvaceti. Samotné vysokoškolské vzdělání bylo poté ještě méně časté, jelikož vysokoškolský titul měl v minulosti pouze jeden jediný člověk ze sta. Zajímavé je, že na konci daného období však začalo docházet k prudkému nástupu vzdělanosti. To bylo dáno hlavně tím, že vznikaly první dálkové školy a tak se lidé začali věnovat celoživotnímu vzdělávání. A tento trend vydržel i v následujících letech.

Pokud bychom se podívali na dobu po dvaceti letech, tak ta jasně ukazuje, že vzdělání bylo okolo roku 1980 skutečně na vzestupu. A to hlavně s ohledem na to, kolik vysokoškoláků v té době mělo právoplatně získaný titul. Dané číslo totiž vzrostlo o celých 50 procent. Ze statistického hlediska je to určitě zajímavá hodnota, i když s ohledem na převod na konkrétní čísla je to hodnota stále ještě malá. O něco méně stoupl počet středoškoláků, tedy lidí se středoškolským vzděláním. Zde došlo k nárůstu zhruba o třicet procent. Velký vzestup zaznamenaly také učební obory, kdy výuční list získalo zhruba o 15 procent více lidí, než před prvně zmiňovanými dvaceti lety.

V devadesátých letech další nárůsty

Že vývoj šel kupředu opravdu raketovým tempem, to dokládají devadesátá léta, kde se počet vysokoškoláků zvýšil opět o zhruba padesát procent a počet středoškoláků o procent 40. Lidé si tak začali poměrně dobře uvědomovat, že vzdělání je v naší společnosti velmi důležité, a to hlavně s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce. Pokud v dané oblasti však stále ještě určitý druh vzdělání přetrvával, byly to lidé s úplným vzděláním bez maturity. Těch bylo zhruba 45 procent, zatímco dalších 25 procent se mohlo pyšnit i vzděláním s maturitou.

Co je v daném směru poměrně zajímavým ukazatelem, to je vývoj vzdělání s ohledem na pohlaví. Zatímco v devadesátých letech bylo vše ještě vyrovnané, aktuálně dominují ženy, a to v podílu vysokoškolsky vzdělaných osob – tedy do věku do 34 let. Nad tento věk zase dominují muži, což je však hlavně následek vývoje z minulých let. Situace, kdy ženy studují více, je samozřejmě logická, jelikož na rozdíl od mužů mají méně příležitostí se bez vzdělání prosadit. Muž má vždy výhodu zastání téměř jakékoliv fyzické práce.

Náboženské sekty – riziko současného světa

Náboženské sekty – riziko současného světa

Současná společnost má možnost volby doslova ve všech směrech svého života. Často můžeme ovlivňovat vzdělání, zaměstnání, bydliště, ale i řadu dalších věcí. Přesto ale jsou lidé, kteří hledají různá společenství, která jsou dnes nazývána sektami. Ty byly, ale dnes stále jsou poměrně velkým rizikem současných dnů. A to hlavně proto, že řada z nich dovedla své ovečky ke smrti. Pojďme se podívat na ty nejznámější.

Řád Slunečního Chrámu

Tato sekta rozhodně patří mezi ty nejznámější, které jsou spjaty právě se sebevraždami jejich členů. Samotný spolek vyl samozřejmě tajný a jednalo se o významnou náboženskou skupinu, která měla vycházet z řádu templářských rytířů. Ačkoliv se sekta snažila udržet své aktivity v tajnosti, nepovedlo se jí to, a to hlavně pro jednu z nejznámějších rituálních vražd, a to teprve tříměsíčního chlapce. Rázem se o sektu začali zajímat mnozí lidé, ale i státní orgány. To vedlo k tomu, že ve svém sídle ve Švýcarsku skupina spáchala hromadnou sebevraždu, v rámci které zemřelo na 50 lidí, a to na příkaz hlavního velitele sekty.

Podobný konec měla ale i sekta, která byla označována jako Nebeská Brána. Ta se jasně opírá o fakta spojená s tím, že země bude zničena a takzvaně zrecyklována. A právě zakladatel samotné sekty, kterým byl Marshall Applewhite přišel s unikátním řešením, jak se tomuto problému postavit. Jeho cílem bylo přenést členy takzvaně na jinou úroveň, a to tak, že jim dal příkaz k sebevraždě. Logicky většina lidí poslechla, ale až po tom, co na něho přepsali všechen svůj majetek. Způsob smrti byl poté poměrně zajímavý, jelikož požili množství fenobarbitalu smíchaného s jablečným moštem.

Neméně významný je i Jonestownský masakr

Pod tímto označením je vedena událost, kterou má na svědomí reverend Jim Jones, který využil hlavně svého charisma k tomu, aby na stejnou cestu nalákal stovky lidí. Tento muž založil takzvaný Chrám Lidu, kde převládala černošská komunita z nižších vrstev. Později celou sektu přesunul na jiné místo, a to ve chvíli, kdy se u něho začala objevovat výrazná paranoia. Jeho chování bylo dokonáno ve chvíli, kdy nechal přivést a do prostor sekty umístit kádě s kyanidem. Rázem nařídil hromadnou sebevraždu, která měla být revolučním aktem. A jelikož zmanipulovaní lidé poslechli, bylo jasné, jak vše dopadlo. Sám reverend sebevraždu spáchal také, a to nikoliv stejně jako jeho následovníci, jelikož se zastřelil.

Dané zmíněné tři sekty spojené s hromadnými sebevraždami ale určitě nejsou v oblasti historie jedinými ukázkami toho, kam až může vést závislost na jednom jediném člověku. Podobně neslavně skončili třeba také Zélóti v Masadě.Ti sice nebyli náboženskou sektou, ale rozhodně byly společenství, kdy si hromadnou a vlastní smrt zvolilo na 1000 lidí. Svou vlastní smrtí zemřela i Davidiánská odnož Adventistů sedmého dne, a to v devadesátých letech dvacátého století. Zde mělo vliv na sebevraždu také několikadenní obléhání místa, kde lidé sídlili.