Náboženské sekty – riziko současného světa

Současná společnost má možnost volby doslova ve všech směrech svého života. Často můžeme ovlivňovat vzdělání, zaměstnání, bydliště, ale i řadu dalších věcí. Přesto ale jsou lidé, kteří hledají různá společenství, která jsou dnes nazývána sektami. Ty byly, ale dnes stále jsou poměrně velkým rizikem současných dnů. A to hlavně proto, že řada z nich dovedla své ovečky ke smrti. Pojďme se podívat na ty nejznámější.

Řád Slunečního Chrámu

Tato sekta rozhodně patří mezi ty nejznámější, které jsou spjaty právě se sebevraždami jejich členů. Samotný spolek vyl samozřejmě tajný a jednalo se o významnou náboženskou skupinu, která měla vycházet z řádu templářských rytířů. Ačkoliv se sekta snažila udržet své aktivity v tajnosti, nepovedlo se jí to, a to hlavně pro jednu z nejznámějších rituálních vražd, a to teprve tříměsíčního chlapce. Rázem se o sektu začali zajímat mnozí lidé, ale i státní orgány. To vedlo k tomu, že ve svém sídle ve Švýcarsku skupina spáchala hromadnou sebevraždu, v rámci které zemřelo na 50 lidí, a to na příkaz hlavního velitele sekty.

Podobný konec měla ale i sekta, která byla označována jako Nebeská Brána. Ta se jasně opírá o fakta spojená s tím, že země bude zničena a takzvaně zrecyklována. A právě zakladatel samotné sekty, kterým byl Marshall Applewhite přišel s unikátním řešením, jak se tomuto problému postavit. Jeho cílem bylo přenést členy takzvaně na jinou úroveň, a to tak, že jim dal příkaz k sebevraždě. Logicky většina lidí poslechla, ale až po tom, co na něho přepsali všechen svůj majetek. Způsob smrti byl poté poměrně zajímavý, jelikož požili množství fenobarbitalu smíchaného s jablečným moštem.

Neméně významný je i Jonestownský masakr

Pod tímto označením je vedena událost, kterou má na svědomí reverend Jim Jones, který využil hlavně svého charisma k tomu, aby na stejnou cestu nalákal stovky lidí. Tento muž založil takzvaný Chrám Lidu, kde převládala černošská komunita z nižších vrstev. Později celou sektu přesunul na jiné místo, a to ve chvíli, kdy se u něho začala objevovat výrazná paranoia. Jeho chování bylo dokonáno ve chvíli, kdy nechal přivést a do prostor sekty umístit kádě s kyanidem. Rázem nařídil hromadnou sebevraždu, která měla být revolučním aktem. A jelikož zmanipulovaní lidé poslechli, bylo jasné, jak vše dopadlo. Sám reverend sebevraždu spáchal také, a to nikoliv stejně jako jeho následovníci, jelikož se zastřelil.

Dané zmíněné tři sekty spojené s hromadnými sebevraždami ale určitě nejsou v oblasti historie jedinými ukázkami toho, kam až může vést závislost na jednom jediném člověku. Podobně neslavně skončili třeba také Zélóti v Masadě.Ti sice nebyli náboženskou sektou, ale rozhodně byly společenství, kdy si hromadnou a vlastní smrt zvolilo na 1000 lidí. Svou vlastní smrtí zemřela i Davidiánská odnož Adventistů sedmého dne, a to v devadesátých letech dvacátého století. Zde mělo vliv na sebevraždu také několikadenní obléhání místa, kde lidé sídlili.